Спорт разрядларын бирү

Спорт разрядларын, спорт хөкемдарларына квалификацион категорияләр бирү һәм Россия Федерациясе Спорт министрлыгына спорт дәрәҗәләрен яки  “Бөтенроссия категорияле спорт хөкемдары” квалификацион категориясен бирү турында тәкъдимнамәләрен җибәрү

Тасвирлама:

1. Министрлыкның спорт разрядын яки спорт хөкемдарының квалификацион категориясен бирү турында боерыгыннан өземтә (кире кагу турында хат)

2. Спорт дәрәҗәләрен яки “Бөтенроссия категорияле спорт хөкемдары” квалификацион категориясен бирү өчен Россия Федерациясе Спорт министрлыгына тәкъдимнамәләр җибәрү (тәкъдимнамә җибәрүне кире кагу турында хат)

Тагын да төгәлрәк: https://uslugi.tatarstan.ru/service/detail/13543

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International