Спорт федерацияләрен аккредитацияләү

Тасвирлама: Татарстан Республикасы спорт федерацияләренә Республика спорт федерацияләрен аккредитацияләү буенча Дәүләт хезмәтләре күрсәтү Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы тарафыннан 2007 ел, 4 декабрь, 329-ФЗ нче номерлы “Россия Федерациясендә физик культура һәм спорт турында” Федераль законга тәңгәл китерелеп башкарыла һәм максатлары Татарстан Республикасы территориясендә спорт төрләрен үстерүгә  хезмәт итү булган Татарстан Республикасының физик культура һәм спорт өлкәсендә дәүләт башкарма хакимияте органнары һәм республика иҗтимагый оешмалары арасында Татарстан Республикасы территориясендә физик культура һәм спорт өлкәсендә югары казанышларны оештыру максатында үткәрелә.

РФ Дәүләт хезмәтләре порталында хезмәт күрсәтү: https://www.gosuslugi.ru/389114/1/info

 

 

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International